Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
MsumarisBayabaya and Gambo in april 2013

baya11.jpg baya5.jpg baya7.jpg baya9.jpg baya10.jpg baya8.jpg baya6.jpg
Msumari`s Bayabaya

 

The first photos of Bayabaya in her new home!

baya1.jpg baya2.jpg baya4.jpg baya3.jpg baya5.jpg

Msumari`s Bayabaya with her happy new owners Ivana & Marek

Bayabaya lives now in Prague with the male Basenji Gambo Ekibondo

_MG_3074.jpg

Msumari´s Bayabaya - Puppypics 07.01.13 - 08.03.13

IMG_9551.jpg IMG_9554.jpg IMG_9820.jpg _MG_1154.jpg Girl_3_Kopie.jpg _MG_3635.jpg
_MG_4941.jpg _MG_5621.jpg _MG_7816.jpg _MG_8788.jpg _MG_0315.jpg _MG_0441.jpg